Waardecreatie

Energierenovaties leveren voor bewoners en corporaties woningen op met een hogere kwaliteit en waarde. Mijn onderzoek dat ik samen met Planmaat uitvoerde voor Rijkswaterstaat, Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw, levert het bewijs: energie renovatieprojecten zijn wel degelijk rendabel.

Voor de overheid bestaat het rendement uit hogere belastingopbrengsten (BTW + inkomstenbelasting – verminderde opbrengst energiebelasting). Daarnaast leiden deze projecten tot een lagere CO2 uitstoot, extra werkgelegenheid en minder bijstandsuitkeringen. De Waardecreatie Tool brengt de kosten en baten van uw renovatieproject in beeld. Het positieve saldo kan worden geïnvesteerd om meer projecten met een hoge energieambitie uit te voeren. Zo komen de doelstellingen uit het Energieakkoord eerder binnen bereik en kunnen meer mensen sneller genieten van een comfortabele en gezonde woning.

Kerkrade energie renovaties