Visie en praktijk

Ontwikkeling van energieneutrale toekomstbestendige, leefbare bedrijventerreinen en woonwijken in samenwerking met bewoners en bedrijven.

 

De Nederlandse overheid heeft grote ambities op het vlak van duurzame energie. Dit wordt weerspiegeld door de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs en het Nederlandse energieakkoord. Er is veel werk aan de winkel om de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland mogelijk te maken.

 

Maar wat willen bewoners en bedrijven in Nederland nu precies? Mijn ervaring is dat we de meeste kans maken onze doelen te realiseren, door de ambities van bestuurders van ´bovenaf´ te koppelen aan de ambities van ‘onderaf’, van bewoners en bedrijven. Om snel met de juiste maatregelen aan de slag te kunnen, verdiep ik mij in ieders motieven. Conform hun wensen en ideeën kiezen we de meest geschikte maatregelen. Kortman geeft advies en begeleiding, van pril idee tot praktische uitvoering. Het is tijd voor actie!

 

Ik ben opgeleid tot stedenbouwkundige (TU Delft) en milieukundige (Universiteit van Amsterdam). Bij het aan UVA verbonden bedrijf IVAM heb ik deze twee kennisvelden met elkaar verbonden. Meer dan tien jaar heb ik intensief gewerkt aan duurzame gebiedsontwikkeling. Met mijn collega’s van IVAM voerden we tientallen onderzoeken en praktijkprojecten uit. Een aantal recente staan aangegeven onder mijn vier diensten.

 

Op basis van mijn onderzoek naar de Duurzame stad heb ik innovatieve instrumenten ontworpen: DPL, Klimaatmodule, Biodivercity en de Waardecreatie Tool. Maar met instrumenten alleen kom je er niet. We moeten ook grootschalig in actie komen. Met TNO, Oost NV en WM3 heb ik het  nationale initiatief BE+ van de grond getrokken om 250 bedrijventerreinen in vijf jaar tijd energie positief te maken.

Jaap Kortman over energieneutrale gebieden op Youtube:

"Bij de ontwikkeling van duurzame steden en gebieden, combineer ik kennis, techniek, ICT met een enthousiaste procesbegeleiding en de drive om maatregelen financieel aantrekkelijk uit te voeren."