Visie en praktijk

Ontwikkeling van energieneutrale toekomstbestendige, leefbare bedrijventerreinen en woonwijken in samenwerking met bewoners en bedrijven.

De Nederlandse overheid heeft grote ambities op het vlak van duurzame energie. De ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs en het Nederlandse energieakkoord weerspiegelen dit. Er is veel werk aan de winkel, om de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland mogelijk te maken.

Maar wat willen bewoners en bedrijven in Nederland nu precies? Als we de ambities van bestuurders koppelen aan die van bewoners en bedrijven, maken we de meeste kans om onze doelen te realiseren, is mijn ervaring. Om snel met de juiste maatregelen aan de slag te kunnen, verdiep ik mij in ieders motieven. Conform ieders wensen en ideeën kiezen we de meest geschikte maatregelen. Kortman DGO geeft advies en begeleiding, van pril idee tot praktische uitvoering. Tijd voor actie!

Ik ben opgeleid tot stedenbouwkundige (TU Delft) en milieukundige (Universiteit van Amsterdam). Bij het aan UVA gelieerde bedrijf IVAM heb ik deze twee kennisvelden met elkaar verbonden. Zo'n tien jaar heb ik met mijn collega's van IVAM intensief gewerkt aan duurzame gebiedsontwikkeling. We voerden tientallen onderzoeken en praktijkprojecten uit. Een aantal recente projecten staat aangegeven onder de vier diensten van Kortman DGO

Op basis van mijn onderzoek naar de Duurzame stad heb ik innovatieve instrumenten ontworpen: DPL, Klimaatmodule, Biodivercity en de Waardecreatie Tool. Maar met instrumenten alleen kom je er niet. Het is ook nodig om grootschalig in actie te komen. Een voorbeeld daarvan is het nationale initiatief BE+ , dat ik samen met TNO, Oost NV en WM3 van de grond heb getrokken. Het streven is om 250 bedrijventerreinen in vijf jaar tijd energie positief te maken.

Jaap Kortman

Video van Jaap Kortman over energiepositieve gebieden:
(klik op afbeelding)

Video over Voorbeeld project Veemarkt Utrecht: ( klik op de afbeelding)