Visie en praktijk

Ontwikkeling van energieneutrale toekomstbestendige, leefbare bedrijventerreinen en woonwijken in samenwerking met bewoners en bedrijven.

De Nederlandse overheid heeft grote ambities op het vlak van duurzame energie. Dit wordt weerspiegeld door de ondertekening van het klimaatakkoord in Parijs en het Nederlandse energieakkoord. Er is veel werk aan de winkel, om de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland mogelijk te maken.

Maar wat willen bewoners en bedrijven in Nederland nu precies? Mijn ervaring is dat we de meeste kans maken onze doelen te realiseren, door de ambities van bestuurders te koppelen aan de ambities van bewoners en bedrijven. Om snel met de juiste maatregelen aan de slag te kunnen, verdiep ik mij in ieders motieven. Conform ieders wensen en ideeën kiezen we de meest geschikte maatregelen. Kortman DGO geeft advies en begeleiding, van pril idee tot praktische uitvoering. Tijd voor actie!

Ik ben opgeleid tot stedenbouwkundige (TU Delft) en milieukundige (Universiteit van Amsterdam). Bij het aan UVA gelieerde bedrijf IVAM heb ik deze twee kennisvelden met elkaar verbonden. Zo'n tien jaar heb ik intensief gewerkt aan duurzame gebiedsontwikkeling. Met mijn collega’s van IVAM voerden we tientallen onderzoeken en praktijkprojecten uit. Een aantal recente projecten staan aangegeven onder de vier diensten van Kortman DGO

Op basis van mijn onderzoek naar de Duurzame stad heb ik innovatieve instrumenten ontworpen: DPL, Klimaatmodule, Biodivercity en de Waardecreatie Tool. Maar met instrumenten alleen kom je er niet. We moeten ook grootschalig in actie komen. Een voorbeeld daarvan is het nationale initiatief BE+ , dat ik samen met Met TNO, Oost NV en WM3 van de grond heb getrokken om 250 bedrijventerreinen in vijf jaar tijd energie positief te maken.

Jaap Kortman over energieneutrale gebieden op Youtube:

"Bij de ontwikkeling van duurzame steden en gebieden, combineer ik kennis, techniek, ICT met een enthousiaste procesbegeleiding en de drive om maatregelen financieel aantrekkelijk uit te voeren."