Uitnodiging webinar energietransitie gemeenten op 22 september

BE+ en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) houden een webinar Gemeentelijke aanpak energietransitie bedrijventerreinen op dinsdag 22 september van 14.15 tot 15.45. De webinar is bedoeld voor bij de energietransitie betrokken medewerkers van afdelingen EZ, Duurzaamheid en RO van gemeenten en omgevingsdiensten. Deelname is gratis.

Vanuit het Rijk wordt vooral ingezet op het realiseren van energiebesparing bij individuele bedrijven, terwijl juist door samenwerking en synergie van bedrijven veel CO2-reductie valt te behalen. De regelgeving is tot dusver gericht op bedrijven met een verbruik hoger dan 50.000 kWh per jaar en of 25.000 m3 gas. Daardoor kunnen kleinere bedrijven er niet in mee. Verschillende initiatieven – zoals BE+ proberen via een gebiedsgerichte aanpak ook deze bedrijven voor de energietransitie te bereiken en te sturen op lange termijn doelstellingen van energieneutraal en aardgasvrij maken van bedrijventerreinen.

VNG en BE+ organiseren de webinar vanuit de insteek om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen over de gemeentelijke aanpak van de energietransitie op bedrijventerreinen. Een aantal gemeenten zullen hun ervaringen en aanpak presenteren.

U kunt zich hier aanmelden voor de webinar.

Graag tot ziens op de 22e, zodat we elkaar kunnen inspireren om grotere stappen te maken in de energietransitie van bedrijventerreinen.

‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen’gepubliceerd