Samenwerkingsovereenkomst voor warmtenet Zwolle

Delen van de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze in Zwolle krijgen waarschijnlijk binnen vier jaar aansluiting op een warmtenet. De samenwerkingsovereenkomst die gemeente Zwolle, drie woningcorporaties en Aardwarmtebron Zwolle in november 2023 ondertekenden, is het startsein voor de voorbereiding van de bouw. Het plan is om 8000 woningen of meer op het warmtenet aan te sluiten.

 

Een warmtenet is een duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas, dat gebruik maakt van aardwarmte uit de diepe bodem (geothermie). De komende maanden organiseert de gemeente, samen met buurtinitiatieven als Duurzaam Holtenbroek en Groene Aa, diverse buurtbijeenkomsten over de overstap naar aardgasvrije warmte. Hier krijgen inwoners informatie over de stand van zaken rond het warmtenet. Ze kunnen ook aan een enquête meedoen over de warmtetransitie.

Betrokken partijen en wijkbewoners zullen de komende tijd afspraken maken over bijvoorbeeld het precieze gebied dat aangesloten kan worden op een warmtenet, de planning, de financiering en tarieven.

Een eerste proefboring naar aardwarmte wordt in 2025/2026 verwacht. Als die slaagt kan het plan voor het warmtenet verder worden uitgevoerd. In 2027 zullen volgens planning de eerste woningen kunnen aansluiten op het warmtenet.

Meer lezen

Op de foto vlnr: B.van Dun (Aardwarmtebron Zwolle B.V); E. Leideman (St. DeltaWonen); W. van Erp (Taalman Kip, Stichting SWZ); P. Janssen (St. Openbaar Belang); A. Spaans (Gemeente Zwolle)