Brede steun voor Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen

geplaatst in: Uncategorized | 0
© Lotte Gottschal

Bijna dertig partijen, waaronder Provincie Zuid Holland en TNO hebben op 30 januari 2020 het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen getekend. Hoofddoel van het convenant is een versnelde energietransitie door collectieve aanpak. Het ministerie van BZK wil in aansluiting daarop een Nationale Programmatische aanpak opzetten.

Jasper van Rooijen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) nam het convenant in ontvangst. Dit gebeurde voorafgaand aan de vierde editie van het EZK-evenement: Partners in Energie-uitdagingen. Het ministerie BZK ondersteunt het initiatief van harte. Van Rooijen: “In verduurzaming van bedrijventerreinen ligt een enorme potentie. BZK is heel enthousiast over de aanpak. We gaan graag in gesprek met de bedrijventerreinen en andere betrokken partijen om de regionale aanpak te versnellen”.

Gedeputeerde Zuid Holland Willy de Zoete
© Lotte Gottschal

Forse bijdrage aan klimaat
Nederland telt ongeveer 3500 bedrijventerreinen, met grote en minder grote bedrijven. De bedrijventerreinen, overheden en andere betrokkenen committeren zich met het convenant aan een intensieve samenwerking, om bedrijventerreinen in Nederland versneld te kunnen verduurzamen.
Gedeputeerde van Provincie Zuid Holland Willy de Zoete: “We hebben in Zuid Holland meer dan 600 bedrijventerreinen. Met dit convenant kunnen we een forse, tot nu toe onvoorziene bijdrage leveren aan de ambities van het Klimaatakkoord. Hiermee slaan we twee vliegen in één klap: samenwerking stimuleren, en vervolgens verduurzamen.”

Potentie
Over het energieverbruik van bedrijventerreinen is relatief weinig bekend. TNO heeft recent uitgerekend dat met verduurzaming van bedrijventerreinen in potentie net zo veel of zelfs meer CO2 kan worden bespaard als met het aardgasvrij maken van woonwijken. De kabinetsdoelstelling van 3,4 MT besparing op CO2 uitstoot in de bebouwde omgeving kan hiermee aanzienlijk dichterbij worden gebracht. Voor het convenant formuleerden alle partijen hun ambities . Het gaat om maatregelen zoals zonnepanelen, warmtepompen, (kleine) windmolens, LED verlichting, elektrisch rijden, lokale batterijen, smart grids (gaasvlak), optimalisatie productieprocessen, gebruik van restwarmte en andere oplossingen.

Collectieve aanpak
Bedrijventerreinen en lokale overheden hoeven niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. De groep ondertekenaars van het convenant heeft al veel expertise in huis. Zij zullen de benodigde kennis collectief beschikbaar maken en assisteren bij de financiering, organisatie van het proces en selectie van de uitvoerende partijen.

Het initiatief voor het convenant komt van Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+), een samenwerkingsverband van TNO, Oost-NL, WM3 en Kortman DGO. BE+ vormt de basis voor een landelijke aanpak waarin vele partijen participeren en hun bijdrage leveren, zowel vanuit de overheid als het bedrijfsleven.

Download hier het convenant.