Financiering projecten

Financiering van energie renovaties in huurwoningen

Het onderzoek “Winst en waardecreatie bij energie renovaties” laat zien, dat energie renovatieprojecten rendabel zijn en voordeel opleveren voor de samenleving. Per woning levert een renovatie met alle directe en indirecte baten gemiddeld 20.000 euro op qua levensduur verlenging. Dit positieve saldo kan opnieuw geïnvesteerd worden, om meer projecten met een hoge ambitie uit te voeren.

Wanneer we kijken naar de totale waardecreatie voor de samenleving, valt de balans voor vier projecten alvast positief uit: Haarlem, Breda, Nijmegen en en ook het Nul-op-de-meter project in Kerkrade. Hieronder staan enkele resultaten van  onderzoek. De jaarlijkse kosten en baten zijn per partij en per woning weergegeven.

  • Wat opvalt, is dat bij een rendementseis van 5% (berekening grafiek) de vier projecten in Haarlem, Breda, Kerkrade en Nijmegen rendabel zijn voor  woningcorporaties.
  • Bewoners in alle vier projecten hebben ook een positief saldo. De voordelen van een lagere energierekening en extra comfort overstijgen de huurverhoging en de overlast.
  • Bij de gemeenten is het beeld wisselend. Door forse investeringen in de buitenruimte en /of de woningen is het saldo voor de gemeente Nijmegen en Kerkrade net niet positief. De gemeenten Haarlem en Breda hebben zonder extra investeringen een positief saldo. Daar overstijgen de baten (minder bijstandsuitkeringen, verhoogde OZB belasting en gekapitaliseerde effecten van minder CO2-uitstoot) de kosten van inzet van personeel.
  • Het rijk heeft profijt van alle projecten. De lagere inkomsten uit energiebelasting wordt ruimschoots gecompenseerd door de extra inkomsten van BTW en inkomensbelasting.
Totale Waardecreatie in vier energierenovatieprojecten per partij, per woning, per jaar

Met Waardecreatie Tool naar meer energierenovaties

Bij duurzame gebiedsontwikkeling speelt de financiële haalbaarheid een belangrijke rol. Veel gebiedsexploitaties laten tekorten zien: de kosten stijgen soms harder dan de opbrengsten en de overheidsbudgetten voor de fysieke sector staan onder druk. In de huidige planning is vaak beperkt aandacht voor de kosten en opbrengsten van maatregelen voor de hele levensduur van een gebied. Jammer, want besparingen zoals lagere energielasten, kunnen immers helpen de initiële investering terug te betalen. Of er winst mee te maken. 

Met de Waarde Tool berekent u de baten en kosten en mogelijke waardecreatie van de energierenovatie. U gebruikt de tool door in het tabblad ‘Invoergegevens’ zoveel mogelijk specifieke kenmerken van uw energie renovatie project in te voeren. Het invullen van deze velden is noodzakelijk om de meerwaarde te kunnen berekenen.

De Waarde Tool is gebaseerd op kengetallen en gemiddelden uit het onderzoek Winst en waardecreatie bij energie renovaties. Uiteraard kunnen deze waarden voor uw project afwijken. Deze kunt u, indien gewenst, aanpassen via het tabblad “Kengetallen”. Op het tabblad “Resultaten detail” vindt u de winst en waardecreatie van uw project per partij. Het tabblad “Grafiek” geeft een grafische weergave van het resultaat. U kunt meerdere project scenario’s met verschillende energie ambitieniveaus berekenen en nagaan welk scenario financieel gunstig is.

Meer informatie over de Waarde Tool bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.