Projecten voor gezond bedrijventerrein

  • Bedrijventerrein Schiebroek energiepositief
  • Met DPL-BT op weg naar een toekomstbestendig terrein lees meer...
  • Succesvolle herstructurering van het bedrijventerrein Induma Oost te Helmond lees meer...

Met DPL-BT op weg naar een toekomstbestendig terrein

Bedrijventerrein Schiebroek energiepositief

De afgelopen drie jaar ondersteunde Kortman DGO het project Schiebroek energiepositief.

Samen met de Vereniging Bedrijven (VBS) en parkmanager Edwin Markus voeren we projecten uit op het bedrijventerrein uit op weg naar energie positie. Dit gebeurt in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en DCMR. Bedrijventerrein Schiebroek is één van de deelnemers van het project BE+.

Er is op Schiebroek een keur aan projecten gepland,waarvan een aantal is gerealiseerd:
1. Zonnepark met 6800 panelen (vergunning verleend, SDE aangevraagd)
2. Verhuur van bedrijfsdaken voor het opwekken van zonnestroom voor bewoners uit omliggende wijken (werving van bewoners            voor eerste 800 panelen bijna rond);
3. Het aanvragen van collectieve subsidie bij de provincie Zuid-Holland voor zeven bedrijven op Schiebroek (projecten gerealiseerd)
4. Oorkonde uitgereikt door Gedeputeerde van Zuid-Holland voor eerste energiepositieve bedrijf op Schiebroek (Zaakado)
5. Laadpalen voor elektrische auto’s (gerealiseerd);
6. Onderzoek naar
-Warmtenet op het terrein op basis van warmte van ING Datacenter of individuele
warmte oplossingen;
-Uitwisseling zonnestroom tussen bedrijven met een Lokaal Energie Management;
-Drijvende zonnepanelen op het water

De weg naar een energiepositief bedrijventerrein is lang. Om de ondernemers van Schiebroek structureel te ondersteunen, richten we een aparte energieorganisatie op met de VBS en Greenchoice (50/50%). Deze wordt gefinancierd met inkomsten uit de energieprojecten.

DPL-BT is hét instrument om de duurzaamheid van een bedrijventerrein te meten. Met 18 duurzaamheidsaspecten meet het computerprogramma de duurzame kwaliteit en ondersteunt de revitalisering van bedrijventerreinen. Sinds 2013 zijn er in 15 gemeenten bij 30 terreinen DPL-BT projecten uitgevoerd.

DPL-BT projecten overzicht, weergeven op een grotere kaart.

Aan de hand van 18 aspecten wordt in één oogopslag duidelijk op welke aspecten van duurzaamheid een bedrijventerrein goed of minder goed scoort. In een workshop met parkmanagers, ondernemers op het terrein en gemeenten halen we geschikte en haalbare maatregelen voor een bedrijventerreinen naar boven. Kortman DGO onderzoekt met u de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen, welke partijen kunnen bijdragen en berekent de kosten en baten.

Voorbeelden van duurzame terreinverbetering zijn: LED verlichting, collectieve beveiliging zonnepanelen, glasvezelnet, energiebesparing en betere fietspaden. De mogelijkheden zijn divers.

DPL-BT is gebaseerd op de drie elementen van duurzaamheid: Planet (milieu), People (sociaal) en Profit (economie). Deze drie elementen zijn ingedeeld in 18 duurzaamheidsaspecten. Aan de hand van gegevens en kengetallen berekent DPL-BT de duurzaamheidscore van elk aspect. Deze wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Deze prestatie vergelijkt DPL-BT met een referentieterrein.

Verschillende typen bedrijventerreinen (logistiek, industrieel, etc.) bieden verschillende duurzame kansen. Daarom zijn voor DPL-BT referentieterreinen ontwikkeld: theoretisch geconstrueerde bedrijventerreinen zonder bijzondere duurzame maatregelen, waar net wordt voldaan aan de geldende regelgeving. Deze scoren in DPL-BT altijd een 6.

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.

DPL-BT is te bestellen bij KORTMAN duurzame gebiedsontwikkeling. De prijs is 1000 euro per 2 jaar exclusief BTW.