Projecten voor duurzame energie

 • Duurzame Energie Beslisboom voor ondernemers
 • Business Park Amsterdam Osdorp en energiepositief in 2025
 • Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen op Hoorn 80
 • 250 bedrijventerreinen energie positief met BE+
 • Snel aan de slag met "Snelstartgids Duurzame energie maatregelen op bedrijventerreinen                         

Duurzame Energie Beslisboom voor ondernemers

Bedrijven stappen steeds vaker over op duurzame energie.  Zonnepanelen, LED verlichting en warmtepompen hebben vaak al een aantrekkelijke businesscase, maar worden nog beperkt toegepast. Een belangrijke hinderpaal voor ondernemers is de complexe zoektocht naar een optimale financiering. Ondernemers worden overspoeld met aanbiedingen en voorstellen voor het verduurzamen van hun bedrijf. Met name MKB-ers zien vaak door de bomen het bos niet meer.

Om de zoektocht in de financiële materie te vergemakkelijken, hebben Job Swens en Kortman DGO een eenvoudig toegankelijke app ontwikkeld,  de ‘Beslisboom Duurzame Energie MKB’ . Hiermee kunnen MKB ondernemers in een paar stappen zien welke energiemaatregelen het meest aantrekkelijk en economisch rendabel zijn voor hun bedrijf. De provincie Zuid Holland gaf opdracht tot het maken van de app.

Zonnepanelen gezond bedrijven terrein

 

 

Business Park Amsterdam Osdorp en energiepositief in 2025

Business Park Amsterdam Osdorp (BPAO) is een modern bedrijventerrein in Amsterdam West-Osdorp.  Op het twintig hectare grote terrein zijn 35 bedrijven (van klein tot groot) gevestigd.

BPAO heeft in 2019 samen met de gemeente Amsterdam het energieproject “Energiepositief in 2025” opgestart,  met het doel het terrein energiepositief te maken voor 2025. Het project wordt uitgevoerd door parkmanager Dorita Megens en adviseurs Jaap Kortman en Jillard Keijzer. De eerste tien bedrijven hebben een Klimaatroute energiescan ondergaan en bereiden nu maatregelen voor. De komende twee jaar koersen het bestuur, BPAO-leden, parkmanagement en gemeente Amsterdam aan op de volgende resultaten (2020-2021):

 • Inzicht in de totale energieverbruik op het terrein;
 • Het scannen van alle geïnteresseerde bedrijven door bureau Klimaatroute;
 • Het verzilveren van de eerste dertig procent van de energiewinst op het terrein;
 • Installatie van zonnepanelen op daken, energiezuinige verlichting, isolatie, voorzieningen voor elektrisch rijden en het planten van extra bomen;

Een methode ontwikkelen voor gezamenlijke inkoop van groene elektriciteit en eventuele andere collectieve voorzieningen.

Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen op Hoorn 80

De energietransitie staat hoog op de agenda van onze overheid: in 2050 is Nederland overgestapt op duurzame energie, zonder CO2-uitstoot. Dat betekent, dat er geen tijd te verliezen valt. Bedrijventerreinen verbruiken veel energie en zijn daarom belangrijke spelers in de transitie naar duurzame energiebronnen.
Voorjaar 2019 nodigden Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus en Kortman DGO vier multidisciplinaire ontwerpteams uit om hun tanden te zetten in de energietransitie.

Tijdens een intensieve workshop op bedrijventerrein Hoorn80 werkten jonge architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en waterexperts zij en zij een week lang aan vernieuwende en concrete plannen. Zij werden gevoed met lezingen van experts en kregen feedback van de ondernemers op het terrein. De energietransitie vraagt namelijk om het stapelen van oplossingen en een goede samenwerking. De teams onderzochten hoe we de nodige energiemaatregelen kunnen koppelen aan een aangenamer verblijfsklimaat en het beter functioneren van het terrein. De spectaculaire ontwerpvisies van de vier teams staan uitvoerig beschreven in het boek Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen: De energietransitie als opstap naar ruimtelijke kwaliteit.

 

 

 

250 Bedrijventerreinen energie positief met BE+

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een consortium, dat zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. BE+ is een initiatief van SKBN, WM3 Energie, TNO, Oost NV en Kortman DGO. Ons doel is om 250 Nederlandse bedrijventerreinen te verduurzamen in de komende vijf jaar, zonder de cashflow van individuele bedrijven aan te tasten. Alle beschikbare technieken voor energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn van toepassing.

Verduurzamen doe je samen. Voor de realisatie van het plan verenigen deelnemende ondernemers zich in een lokale organisatie, in samenwerking met de parkmanager of bedrijvenvereniging. Deze organisatie betrekt de benodigde financiering vanuit het Duurzame Investeringsregeling fonds (DIR fonds), dat voor het project BE+ is opgezet. Met BE+ willen we een landelijke aanpak die zoden aan de dijk zet. Volgens een berekening van TNO kunnen we met BE+ een totale energiebesparing van 32 PJ in 2021 realiseren. Dat is in één klap 33% van het Energieakkoord.

Met de volgende zes stappen kunt u met lokale partners toewerken naar een energiepositief bedrijventerrein.

Uitnodiging webinar energietransitie bedrijventerreinen op 22 september
Uitnodiging webinar energietransitie op 22 september

 

 

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.
De Snelstartgids inclusief tools is te bestellen bij KORTMAN.
De prijs is 150 euro per jaar exclusief BTW.

Snelstartgids Duurzame energie maatregelen op bedrijventerreinen

 

 

Als parkmanager werk je dagelijks aan het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van een bedrijventerrein. Daarbij liggen er ook kansen op het vlak van duurzame energie. Maar wat zijn die kansen precies? Hoe kunnen ondernemers en parkmanagement het klimaat helpen en geld verdienen met het realiseren van energieprojecten op hun bedrijventerrein?

 

 

 

De Snelstartgids Duurzame Energiemaatregelen op bedrijventerreinen is een inspiratiebron om concreet aan de slag te gaan met duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. De gids is gemaakt door drie parkmanagement organisaties, samen met TNO, ENGIE en KORTMAN DGO.

De Snelstartgids geeft antwoord op allerlei vragen, geeft voorbeelden van duurzame maatregelen, met praktische tips, tools en verwijzingen naar handige websites.

Voorbeelden van tools zijn:

 • EXCEL voor het opstellen van de businesscase van een energie maatregel;
 • Enquête voor het ophalen van de vraag van ondernemers naar duurzame energie;
 • Voorbeeld contract met leveranciers.

De gids is bedoeld voor parkmanagers of ondernemersverenigingen die net beginnen of verder willen gaan met het onderwerp duurzame energie. KORTMAN DGO ondersteunt parkmanagers en bedrijvenverenigingen op weg naar een energie positief bedrijventerrein.