Samenwerkingsovereenkomst voor warmtenet Zwolle

geplaatst in: Energie, Gezond, Leefbaar, Uncategorized | 0

Delen van de wijken Holtenbroek, Aa-landen en Dieze in Zwolle krijgen waarschijnlijk binnen vier jaar aansluiting op een warmtenet. De samenwerkingsovereenkomst die gemeente Zwolle, drie woningcorporaties en Aardwarmtebron Zwolle in november 2023 ondertekenden, is het startsein voor de voorbereiding van … Vervolgd

Crowdfunding voor Rotterdams zonnepark van start op 1 juli

geplaatst in: Energie, Waarde, zonnepark | 0

Crowdfunding voor Rotterdams zonnepark Vandaag is de crowdfunding gestart voor de bouw van een nieuw zonnepark met ruim 4200 collectoren naast bedrijventerrein Schiebroek in Rotterdam. Inmiddels is al 10% geïnvesteerd. Inwoners en bedrijven van Rotterdam krijgen de eerste 14 dagen … Vervolgd

Zelfs de koffie is er groen

geplaatst in: Uncategorized | 0

Ondernemers van bedrijventerrein Schiebroek zijn nu vier jaar bezig met de energietransitie in het project BE+: Bedrijventerreinen Energiepositief. Hoftijzer Vastgoedonderhoud is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat zijn koudwatervrees overwon en nu over de hele breedte bezig is met … Vervolgd

Fikse groei aantal zonnepanelen op Rotterdamse daken

geplaatst in: Energie, Uncategorized | 0

De afgelopen drie jaar neemt het aantal zonnepanelen op de Rotterdamse daken enorm toe: van 100.000 panelen tot 300.000. Hiermee kunnen 27.840 huishoudens van stroom worden voorzien (80 megawatt piek). De gemeente faciliteert bedrijven die over willen stappen op zonne-energie … Vervolgd

Kortman versterkt energieteam gemeente Zwolle

geplaatst in: Energie, Gezond, Leefbaar | 0

De gemeente  Zwolle heeft de ambitie om de stad uiterlijk 2050 energieneutraal te krijgen. Alle energie zal tegen die tijd duurzaam worden opgewekt. Kortman en collega’s zijn samen verantwoordelijk voor de tactische en operationele advisering op het gebied van energieneutrale … Vervolgd

Duurzaamheidsoorkonde voor ZaaKado op Schiebroek

geplaatst in: Energie, Gezond, Uncategorized, Waarde | 0

ZaaKado, bedrijf in promotiegeschenken, is als eerste  energiepositief geworden op bedrijventerrein Schiebroek. Voor deze bijzondere prestatie ontving directeur William Schildwacht een duurzaamheidsoorkonde van Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Het bedrijfspand van ZaaKado is optimaal geïsoleerd, heeft LED-verlichting, … Vervolgd

Brede steun voor Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen

geplaatst in: Uncategorized | 0

Bijna dertig partijen, waaronder Provincie Zuid Holland en TNO hebben op 30 januari 2020 het Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen getekend. Hoofddoel van het convenant is een versnelde energietransitie door collectieve aanpak. Het ministerie van BZK wil in aansluiting daarop een Nationale … Vervolgd

TNO: Klimaatdoelen sneller behaald via energiepositieve bedrijventerreinen

geplaatst in: Energie, Gezond, Leefbaar, Uncategorized, Waarde | 0

Het energiepositief maken van 250 bedrijventerreinen draagt net zo veel bij aan de klimaatdoelen als het verduurzamen van anderhalf miljoen woningen. Dat geeft lucht aan de woningmarkt. En het gaat sneller. TNO-onderzoeker Guus Mulder rekent in een interview bij BNR … Vervolgd

‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen’

geplaatst in: Energie, Leefbaar, Waarde | 0

‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen’: energietransitie als opstap naar meer ruimtelijke kwaliteit Vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams bogen zich dit voorjaar in een pilot over de (steden)bouwkundige inbedding van energiemaatregelen op bedrijventerrein Hoorn80 (gemeente Hoorn NH). De ontwerpen van de architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen … Vervolgd

Eerste zonnepanelen voor energiepositief Schiebroek

geplaatst in: Energie, Waarde | 0

Torenhoge energiekosten en opwarming van de aarde: de ondernemers van bedrijventerrein Schiebroek zitten er niet op te wachten. Ze hebben 250.000 euro geïnvesteerd om zelf energie op te wekken en energie te besparen. WM3 heeft nu de eerste zonnepanelen gelegd … Vervolgd

Inspirerende slotpresentatie ‘Ontwerpkracht bedrijventerreinen’

geplaatst in: Energie, Uncategorized, Waarde | 0

Vier multidisciplinaire architectenteams werkten begin april op Hoorn80 gedurende een week aan ontwerpen voor energiepositieve en toekomstbestendige bedrijventerreinen. Afgelopen vrijdag was de slotpresentatie met 70 belangstellenden. De ontwerpen zijn out of the box te noemen, alle gericht op opwekking, opslag … Vervolgd

TREX legt financieel fundament onder energietransitie

geplaatst in: Energie, Uncategorized, Waarde | 0

Planmaat en Kortman DGO werken samen aan TREX, een nieuw universeel transitie-exploitatiemodel. Met behulp van dit digitale instrument kunnen gemeenten onafhankelijke businesscases opstellen voor versnelde energietransitie. TREX heeft een uniforme opbouw. Financiers kunnen met TREX de businesscases eenvoudig optellen en … Vervolgd