Leefbare buurt

Mensen wonen graag in een prettige buurt: schoon, veilig, groen, verwarmd met duurzame energie en voorzien van plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. Ook gemeenten en woningcorporaties willen aantrekkelijke wijken en duurzame nieuwbouw projecten voor hun inwoners omdat de bewoners van die wijken zelfredzaam zijn.

Bij het leefbaar maken van een verouderde wijk, voer ik eerst een nulmeting met DPL uit en inventariseer ik met behulp van de Buurtscan de ideeën van bewoners. In workshops presenteer ik de nulmeting en bepalen we met wooncorporaties, bewoners, gemeenten e.a. wat de meest geschikte maatregelen zijn. Met alle informatie stellen we een plan van aanpak op, inclusief de financiering. Ik begeleid dit proces waarin bewoners vroegtijdig worden betrokken en draag specifieke oplossingen voor het gebied aan. Inspirerend voorbeeld projecten zijn de ontwikkeling van Rijswijk Zuid en Veemarkt Utrecht als duurzame wijken.

Veemarkt Utrecht