Gezond bedrijventerrein

Voor bedrijven is de kwaliteit van het terrein waarop zij opereren van wezenlijk belang. Een gezond bedrijventerrein schept alle voorwaarden om optimaal te werken en klanten op representatieve wijze welkom te heten. Een gezond bedrijventerrein vormt een aantrekkelijke locatie voor de bedrijven die er al zitten, net als voor de nieuwkomers. Daarmee behoudt uw onroerend goed zijn waarde.

Duurzame herstructurering begint bij de analyse van het verouderde terrein. Daarvoor zet mijn adviesbureau het instrument DPL-BT in, dat al bij veertig bedrijventerreinen in Nederland is toegepast.
De resultaten leg ik aan de ondernemers voor, met de vraag wat beter kan op het terrein van bijvoorbeeld energie, afval, criminaliteit, voorzieningen en de ontsluiting voor verkeer.

Het computerinstrument DPL-BT meet 18 aspecten van duurzaamheid (Planet, People, Profit) van een bedrijventerrein. In samenspraak met bedrijven, gemeente en parkmanager maak ik een plan met haalbare en bewezen effectieve maatregelen. Daarmee kunnen bedrijven en gemeente snel aan de slag. Een inspirerend voorbeeld is Induma Oost in Helmond.