Financiering

Energierenovaties leveren woningen op met een hogere kwaliteit en waarde, voor bewoners en corporaties. Het onderzoek dat Planmaat en Kortman DGO samen uitvoerden voor Rijkswaterstaat, Winst en waarde van energie renovaties in de woningbouw, levert het bewijs: energierenovatie projecten zijn wel degelijk rendabel.

Voor de overheid bestaat het rendement van energierenovatie uit hogere belastingopbrengsten (BTW + inkomstenbelasting – verminderde opbrengst energiebelasting). Daarnaast leiden deze projecten tot een lagere CO2 uitstoot, extra werkgelegenheid en minder bijstandsuitkeringen.

De Waardecreatie Tool brengt de kosten en baten van uw renovatieproject in beeld. Het positieve saldo kunt u investeren, om nog meer projecten met een hoge energieambitie uit te voeren. Zo komen de doelstellingen uit het Energieakkoord eerder binnen bereik en kunnen meer mensen sneller genieten van een comfortabele en gezonde woning.

 

Kerkrade energie renovaties