Oogsttijd duurzame energie Schiebroek

posted in: Energie, Waarde | 0

Kortman DGO assisteert de Vereniging Bedrijven Schiebroek bij het uitvoeren van het BE+ project om energie positief te worden. Al in het vroege voorjaar breekt daar de oogsttijd aan: van duurzame energie.

De volgende  projecten zijn de afgelopen twee jaar van de grond getrokken:

  1. Het zonnepark met 5500 zonnepanelen die circa 1.500.000 kWh stroom per jaar opwekken
  2. De verhuur van vier daken van ondernemers op het bedrijventerrein om  circa 1000 zonnepanelen op te leggen. De Rotterdamse Energie Coöperatie zorgt voor de uitvoering. Bewoners uit omliggende wijken kopen de panelen en gebruiken de stroom (275.000 kWh per jaar).
  3. Een collectieve subsidie van 20% van de Provincie Zuid-Holland voor 125 zonnepanelen, warmtepompen en isolatie. Zes bedrijven investeren hierin circa € 250.000,-
  4. Duurzame mobiliteit: het plaatsen van twee laadpalen voor elektrische auto’s

Samen met parkmanager Edwin Markus ondersteunen we bedrijventerrein Schiebroek  bij de energietransitie. Op dit moment verkennen we met de gemeente Rotterdam en de provincie Zuid-Holland hoe Schiebroek van het gasnet af kan.

Een nieuw op te richten organisatie zal de duurzame energieplannen de komende jaren  coördineren en uitvoeren. Tevens onderzoeken we de mogelijkheden van uitwisseling van zonnestroom tussen bedrijven met een Lokaal Energie Management Systeem.