‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen’

posted in: Energie, Leefbaar, Waarde | 0
copyright Strikwerda van den Heuvel

‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen’: energietransitie als opstap naar meer ruimtelijke kwaliteit

Vier jonge multidisciplinaire ontwerpteams bogen zich dit voorjaar in een pilot over de (steden)bouwkundige inbedding van energiemaatregelen op bedrijventerrein Hoorn80 (gemeente Hoorn NH). De ontwerpen van de architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en waterexperts kregen prikkelende namen: Slimme Omringdijk, Hoorn2O, ETNA, No man is an Island. De creatieve toekomstbeelden voor duurzame bedrijventerreinen zijn gebundeld in een brochure.

Deze laat zien wat verduurzaming betekent voor ruimtelijke kwaliteit en het functioneren van een terrein. In de pilotstudie is gekeken naar de gebouwen, de openbare ruimte, de schaal van het terrein en de verbindingen met de omgeving.

Samenwerking was belangrijk in de pilot, maar is ook belangrijk voor de realisatie van de ontwerpen. Citaat uit de brochure: “Er is een collectieve aanpak nodig. De ontwerpers van dit plan zien een voorbeeldfunctie voor Hoorn80. Met de realisatie van een nieuw collectief netwerk kunnen ondernemers onderling energie en grondstoffen gaan uitwisselen. De ruimte die daarvoor nodig is, kan gecreëerd worden door het monotone terrein om te vormen tot een verzameling van verschillende plekken met een eigen functie en uitstraling. Door die plekken voldoende ‘restruimte’ te geven voor gedeelde duurzame initiatieven, transformeert
Hoorn80 in een samenhangend terrein om trots op te zijn.”

Klik hier voor de brochure

Algemene informatie over het project ‘Ontwerpkracht voor bedrijventerreinen