Duurzaamheidsoorkonde voor ZaaKado op Schiebroek

zaakado op Schiebroek

ZaaKado, bedrijf in promotiegeschenken, is als eerste  energiepositief geworden op bedrijventerrein Schiebroek. Voor deze bijzondere prestatie ontving directeur William Schildwacht een duurzaamheidsoorkonde van Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland.

Het bedrijfspand van ZaaKado is optimaal geïsoleerd, heeft LED-verlichting, het dak ligt vol zonnepanelen en  een warmtepomp zorgt voor warmte én verkoeling. Daarmee is het bedrijf nu compleet zelfvoorzienend en levert het meer energie dan het verbruikt.


Zonnepark

Het verduurzamen van het bedrijventerrein is een gezamenlijke prioriteit van alle ondernemers en vastgoedeigenaren binnen de Stichting BIZ Schiebroek. De provincie Zuid-Holland, de omgevingsdienst DCMR en de gemeente Rotterdam ondersteunen de Vereniging Bedrijven Schiebroek bij het realiseren van hun plannen met onder meer kennis, hun netwerk en subsidies.

Inmiddels zijn bij meer dan twintig bedrijven in Schiebroek duurzaamheidsmaatregelen uitgevoerd. De zeven meest recent aangesloten bedrijven kregen subsidie vanuit de provinciale regeling ‘Energie op Bedrijventerreinen’.

Vlakbij het bedrijventerrein komt een zonnepark waarvoor de gemeente komende week de omgevingsvergunning verleent. Voordelig voor provincie en gemeente is, dat alle opgedane kennis weer kan worden toegepast op andere bedrijventerreinen in Rotterdam en Zuid-Holland.

Duurzaam ondernemen

William Schildwacht, directeur van ZaaKado, is blij met de oorkonde: “Wij vinden duurzaamheid heel belangrijk. We geven de aarde door aan onze kinderen.” Reden genoeg om er zuinig op te zijn, vindt hij. In de breedste zin van het woord. Duurzaamheid gaat niet alleen over energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen, het gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Denk aan inkoopbeleid”, zegt William. “Voor een gezond bedrijf moet je een plan hebben voor al je duurzaamheidsmaatregelen.”

Convenant
Het Bedrijventerrein Schiebroek , is deelnemer van Bedrijventerreinen Energiepositief (BE+) en het Rotterdams Klimaatakkoord. BE+ nam onlangs het initiatief voor het landelijk Convenant Verduurzaming Bedrijventerreinen. Dit werd mede ondertekend door gedeputeerde De Zoete, Bedrijventerrein Schiebroek en de daar werkzame parkmanagementorganisatie Markus. Hoofddoel van het convenant is het versnellen van de energietransitie door een collectieve en integrale aanpak voor bedrijventerreinen.