Duurzame energie

Veel mensen willen wel energie besparen, maar komen daar om allerlei redenen niet aan toe. Ik heb mij de afgelopen jaren verdiept in de motieven van mijn klanten. Wat willen zij echt? Een comfortabel huis, een lagere energierekening, een duurzaam imago, een betere wereld voor hun kleinkinderen? Van elke klant breng ik de wensen en belangen in kaart. Daaraan koppel ik gepaste maatregelen, financieringsmogelijkheden en leveranciers. Ik zoom in op uw persoonlijk belang, dat van buurtgenoten en bedrijven.

 

Op bedrijventerreinen werk ik samen met parkmanagers, MKB bedrijven, ondernemersverenigingen en gemeenten. De beste resultaten zie ik bij projecten waar alle partijen samen plannen maken en investeren in de uitvoering. Daarbij volg ik een praktische aanpak uit de Snelstartgids. Deze bestaat uit de volgende stappen: nulmeting, plan van aanpak, financiering en realisatie. Een voorbeeld is het BE+ initiatief waarin ik samen met TNO, Oost NV en WM3 250 bedrijventerreinen energie positief maak. De Snelstartgids is ontwikkeld door Kortman, TNO en parkmanagers uit Hoorn, Hengelo en Schiebroek.

 

In woonwijken werk ik met bewonersgroepen, corporaties en gemeenten. Met de Buurtscan worden de wensen van bewoners geïnventariseerd en uitgewerkt in praktische projecten voor energie besparing en duurzame energie.