Duurzame energie

Veel mkb'ers en consumenten willen energie besparen, maar komen daar om allerlei redenen niet aan toe. Ik heb mij de afgelopen jaren verdiept in hun motieven. Wat willen zij echt? Een comfortabel huis? Een lagere energierekening? Een duurzaam imago? Een betere wereld voor hun kleinkinderen?

Van elke klant breng ik de wensen en belangen in kaart. Daaraan koppel ik gepaste maatregelen, financieringsmogelijkheden en leveranciers. Ik zoom in op persoonlijk belangen, die van buurtgenoten en van bedrijven.

Op bedrijventerreinen werk ik samen met parkmanagers, MKB bedrijven, ondernemersverenigingen en gemeenten. De beste resultaten zie ik waar alle partijen samen projectplannen maken en samen investeren in de uitvoering. Ik hanteer een praktische aanpak, die ook is weergegeven in de Snelstartgids. De werkwijze bestaat uit de volgende stappen: nulmeting, plan van aanpak, financiering en realisatie.

Een voorbeeld is het BE+ initiatief waarin ik samen met TNO, Oost NV en WM3 250 bedrijventerreinen energie positief maak. De Snelstartgids is ontwikkeld door Kortman DGO, TNO en parkmanagers uit Hoorn, Hengelo en Schiebroek.

In woonwijken werk ik met bewonersgroepen, corporaties en gemeenten. Met de Buurtscan worden de wensen van bewoners geïnventariseerd en uitgewerkt in praktische projecten voor energie besparing en duurzame energie.

Video over het BE+ initiatief:
(klik op de afbeelding)