Projecten voor waardecreatie

  • Winst en waardecreatie bij energie renovaties in huurwoningen lees meer...
  • Met Waardecreatie Tool naar meer energierenovaties lees meer...

Winst en waardecreatie bij energie renovaties in huurwoningen

Uit het onderzoek “Winst en waardecreatie bij energie renovaties” blijkt dat energie renovatie projecten rendabel zijn en baten opleveren voor de samenleving. Per woning levert een renovatie met alle directe en indirecte baten gemiddelde per saldo 20.000 euro in de levensduurverlenging op. Gebruik dit positieve saldo om meer projecten met ene hoge ambitie uit te voeren.

 

Uit het onderzoek bij vier projecten in Kerkrade, Haarlem, Breda en Nijmegen blijkt dat kijkend naar de totale waardecreatie voor de samenleving de balans voor alle vier de projecten positief is; ook voor het Nul-op-de-meter project in Kerkrade. Hieronder staan de resultaten van het onderzoek weergegeven. De jaarlijkse kosten en baten zijn gesommeerd per partij en zijn per woning, weergegeven.

 

  • Wat opvalt, is dat bij een rendementseis van 5% (berekening grafiek) alle vier de projecten in Haarlem, Breda, Kerkrade en Nijmegen rendabel zijn voor de woningcorporaties.
  • Bewoners in alle vier de projecten hebben ook een positief saldo: de baten van een lagere energierekening en de voordelen van extra comfort overstijgen de kosten van de huurverhoging en de overlast.
  • Bij de gemeenten is het beeld wisselend. Door forse investeringen in de buitenruimte en /of de woningen is het saldo voor de gemeente Nijmegen en Kerkrade net negatief. De gemeentes Haarlem en Breda hebben zonder extra investeringen een positief saldo: daar overstijgen de baten van minderde bijstandsuitkeringen, verhoogde OZB belasting en gekapitaliseerde effecten van minder CO2 uitstoot de kosten van hun inzet van personeel.
  • Het rijk heeft profijt van alle projecten. De lagere inkomsten uit energiebelasting wordt ruimschoots gecompenseerd door de extra inkomsten van BTW en inkomensbelasting.
Totale Waardecreatie in vier energierenovatieprojecten per partij, per woning, per jaar

Met Waardecreatie Tool naar meer energierenovaties

Bij duurzame gebiedsontwikkeling speelt de financiële haalbaarheid van mogelijke maatregelen een belangrijke rol. Veel gebiedsexploitaties laten tekorten zien; de kosten stijgen harder dan de opbrengsten en de overheidsbudgetten voor de fysieke sector staan onder druk. In de huidige werkwijze is vaak te beperkt aandacht voor de kosten en opbrengsten van een maatregel gedurende de hele levensduur van een gebied. Vooral bij duurzame maatregelen speelt deze barrière een belangrijke rol. Jammer, want besparingen, zoals lagere energielasten, kunnen helpen de initiële investering aantrekkelijk te maken. 

 

Met de Waarde Tool berekent u de baten en kosten en mogelijke waardecreatie van uw energie renovatie project. U gebruikt de tool door in het tabblad ‘Invoergegevens’ zoveel mogelijk specifieke kenmerken van uw energie renovatie project in te voeren. Het invullen van deze velden is noodzakelijk om de meerwaarde te kunnen berekenen. De tool maakt verder gebruik van kengetallen en gemiddelden uit het onderzoek “Winst en waardecreatie bij energie renovaties”. Uiteraard kunnen deze waarden voor uw project afwijken. Deze kunt u, indien gewenst, aanpassen via het tabblad “Kengetallen”. Op het tabblad “Resultaten detail” vindt u de winst en waardecreatie van uw project per partij. Het tabblad “Grafiek” geeft een grafische weergave van het resultaat. U kunt meerdere project scenario’s met verschillende energie ambitieniveaus berekenen en nagaan welk scenario financieel gunstig is.

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.