Projecten voor gezond bedrijventerrein

  • Met DPL-BT op weg naar een toekomstbestendig terrein lees meer...
  • Succesvolle herstructurering van het bedrijventerrein Induma Oost te Helmond lees meer...

Met DPL-BT op weg naar een toekomstbestendig terrein

DPL-BT is hét instrument om de duurzaamheid van een bedrijventerrein te meten. Met 18 duurzaamheidsaspecten meet het computerprogramma de duurzame kwaliteit en ondersteunt de revitalisering van bedrijventerreinen. Sinds 2013 zijn er in 15 gemeenten bij 30 terreinen DPL-BT projecten uitgevoerd.

DPL-BT projecten overzicht, weergeven op een grotere kaart.

Aan de hand van 18 aspecten wordt in één oogopslag duidelijk op welke aspecten van duurzaamheid een bedrijventerrein goed of minder goed scoort. In een workshop met parkmanagers, ondernemers op het terrein en gemeenten halen we geschikte en haalbare maatregelen voor een bedrijventerreinen naar boven. Kortman DGO onderzoekt met u de haalbaarheid van de voorgestelde maatregelen, welke partijen kunnen bijdragen en berekent de kosten en baten.

Voorbeelden van duurzame terreinverbetering zijn: LED verlichting, collectieve beveiliging zonnepanelen, glasvezelnet, energiebesparing en betere fietspaden. De mogelijkheden zijn divers.

DPL-BT is gebaseerd op de drie elementen van duurzaamheid: Planet (milieu), People (sociaal) en Profit (economie). Deze drie elementen zijn ingedeeld in 18 duurzaamheidsaspecten. Aan de hand van gegevens en kengetallen berekent DPL-BT de duurzaamheidscore van elk aspect. Deze wordt uitgedrukt in een rapportcijfer. Deze prestatie vergelijkt DPL-BT met een referentieterrein.

Verschillende typen bedrijventerreinen (logistiek, industrieel, etc.) bieden verschillende duurzame kansen. Daarom zijn voor DPL-BT referentieterreinen ontwikkeld: theoretisch geconstrueerde bedrijventerreinen zonder bijzondere duurzame maatregelen, waar net wordt voldaan aan de geldende regelgeving. Deze scoren in DPL-BT altijd een 6.

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.

DPL-BT is te bestellen bij KORTMAN duurzame gebiedsontwikkeling. De prijs is 1000 euro per 2 jaar exclusief BTW.

Resultaat nulmeting en nameting bedrijventerrein met DPL-BT

Succesvolle herstructurering van het bedrijventerrein Induma Oost te Helmond

Induma Oost maakt deel uit van bedrijventerrein Hoogeind in Helmond. Het bedrijventerrein was de laatste decennia verouderd en toe aan een opknapbeurt. De gemeente Helmond, de Stichting Beheer Hoogeindse Ondernemerskring (HOK ) en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM ) sloegen de handen ineen en knapten het terrein op. De daar gevestigde ondernemers werkten mee.

Induma Oost is een bijzonder herstructureringsproject met een combinatie van fysieke ingrepen, handhaving en samenwerking tussen parkmanagement, gemeenten, bedrijven en BOM. Met het computerinstrument DPL-BT is van Hoogeind een nulmeting uitgevoerd en in een workshop spoorden we kansen voor verbetering op.

Vervolgens zijn een aantal maatregelen uitgevoerd. Krapte in de wegprofielen en een te hoge parkeerdruk werden aangepak,t door realisering van twee doorbraken in het gebied (zie figuur 1). Hierdoor konden extra parkeerplaatsen en extra groen worden aangelegd. Ten behoeve van deze doorbraken is het eigendom van kavels verworven, zijn panden gesloopt en voorheen private kavels aan de openbare ruimte toegevoegd. Als gevolg van deze maatregelen stijgt de gemiddelde score van bedrijventerrein Induma Oost van 4,9 naar 5,8.

De openbare ruimte is klaar, de eigenaren slaan de handen ineen voor het verbeteren van hun gevels, de proeftuin loopt door en handhaving wordt voortgezet. Doorgaande meting met het instrument DPL-BT geeft partijen de mogelijkheid om verder te werken aan de kwaliteit van het terrein

Herstructureringsplan met twee (horizontale) doorbraken