Projecten voor duurzame energie

  • 250 bedrijventerreinen energie positief met BE+ lees meer...
  • Snel aan de slag met "Snelstartgids Duurzame energie maatregelen op bedrijventerreinen lees meer...

250 bedrijventerreinen energie positief met BE+

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een consortium, dat zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. BE+ is een initiatief van SKBN, WM3 Energie, TNO, Oost NV en Kortman DGO. Ons doel is om 250 Nederlandse bedrijventerreinen te verduurzamen in de komende vijf jaar, zonder de cashflow van individuele bedrijven aan te tasten. Alle beschikbare technieken voor energiebesparing en duurzame energieopwekking zijn van toepassing.

Verduurzamen doe je samen. Voor de realisatie van het plan verenigen deelnemende ondernemers zich in een lokale organisatie, in samenwerking met de parkmanager of bedrijvenvereniging. Deze organisatie betrekt de benodigde financiering vanuit het Duurzame Investeringsregeling fonds (DIR fonds), dat voor het project BE+ is opgezet.

Met BE+ willen we een landelijke aanpak die zoden aan de dijk zet. Volgens een berekening van TNO kunnen we met BE+ een totale energiebesparing van 32 PJ in 2021 realiseren. Dat is in één klap 33% van het Energieakkoord.

Met de volgende zes stappen kunt u met lokale partners toewerken naar een energiepositief bedrijventerrein.

Zonnepanelen gezond bedrijven terrein

Snelstartgids Duurzame energie maatregelen op bedrijventerreinen

Als parkmanager werk je dagelijks aan het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van een bedrijventerrein. Daarbij liggen er ook kansen op het vlak van duurzame energie. Maar wat zijn die kansen precies? Hoe kunnen ondernemers en parkmanagement het klimaat helpen en geld verdienen met het realiseren van energieprojecten op hun bedrijventerrein?

De Snelstartgids Duurzame Energiemaatregelen op bedrijventerreinen is een inspiratiebron om concreet aan de slag te gaan met duurzame maatregelen op bedrijventerreinen. De gids is gemaakt door drie parkmanagement organisaties, samen met TNO, ENGIE en KORTMAN DGO.

De Snelstartgids geeft antwoord op allerlei vragen, geeft voorbeelden van duurzame maatregelen, met praktische tips, tools en verwijzingen naar handige websites.

Voorbeelden van tools zijn:

  • EXCEL voor het opstellen van de businesscase van een energie maatregel;
  • Enquête voor het ophalen van de vraag van ondernemers naar duurzame energie;
  • Voorbeeld contract met leveranciers.

De gids is bedoeld voor parkmanagers of ondernemersverenigingen die net beginnen of verder willen gaan met het onderwerp duurzame energie. KORTMAN DGO ondersteunt parkmanagers en bedrijvenverenigingen op weg naar een energie positief bedrijventerrein. De aanpak bestaat uit de volgende 6 stappen.

 

 

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.
De Snelstartgids inclusief tools is te bestellen bij KORTMAN.
De prijs is 150 euro per jaar exclusief BTW.

Project duurzaam bedrijventerrein

Stappenplan energiepositief bedrijventerrein