Projecten voor duurzame energie

  • 250 bedrijventerreinen energie positief met BE+ lees meer...
  • Snel aan de slag met "Snelstartgids Duurzame energie maatregelen op bedrijventerreinen lees meer...

250 bedrijventerreinen energie positief met BE+

Bedrijventerreinen Energiepositief (afgekort: BE+) is een consortium dat zich bezig houdt met het verduurzamen van bedrijventerreinen in Nederland. BE+ is een initiatief van SKBN, WM3 Energie, TNO, Oost NV en Kortman. Ons doel is om zonder dat de cashflow van individuele bedrijven wordt aangetast 250 bedrijventerreinen te verduurzamen in de komende vijf jaar. Daarbij maken we gebruik van alle beschikbare technieken voor energie besparing en opwekken van duurzame energie.

 

Verduurzaming doe je samen in samenwerking met de parkmanager of bedrijvenvereniging. Voor de realisatie van het plan verenigen deelnemende ondernemers zich in een lokale organisatie. Vanuit die organisatie wordt de benodigde financiering betrokken vanuit het Duurzame Investeringsregeling fonds (DIR fonds) dat voor het project BE+ is opgezet. Met BE+ willen we een landelijke aanpak die echt zoden aan de dijk zet. Volgens een berekening van TNO kunnen we daarmee een totale energiebesparing van 32 PJ in 2021 realiseren. Dat is in één klap 33% van het Energieakkoord. Met de volgende zes stappen werken we met lokale partners toe naar een energiepositief bedrijventerrein.

Zonnepanelen gezond bedrijven terrein

Snelstartgids Duurzame energie maatregelen op bedrijventerreinen

De Snelstartgids Duurzame Energie maatregelen op bedrijventerreinen helpt parkmanagers met duurzame energiemaatregelen op een bedrijventerrein aan de slag te gaan. De gids wijst je de weg met een aanpak, praktische tools en veel informatie. De gids is gemaakt door 3 parkmanagement organisaties, TNO, ENGIE en KORTMAN.

 

Als parkmanager werk je dagelijks aan het in stand houden of verbeteren van de kwaliteit van een bedrijventerrein. Daarbij liggen er ook kansen op het vlak van duurzame energie. Maar wat zijn die kansen precies? Hoe kunnen zowel de ondernemers als jij het klimaat helpen en geld verdienen met het realiseren van energieprojecten bij bedrijven op het bedrijventerrein?

 

Deze Snelstartgids geeft antwoord op deze vragen, met voorbeelden van duurzame maatregelen, praktische tips, tools en verwijzingen naar handige websites.  Voorbeelden van tools zijn:

  • EXCEL voor het opstellen van de businesscase van een energie maatregel;
  • Enquête voor het ophalen van de vraag van ondernemers naar duurzame energie;
  • Voorbeeld contract met leveranciers.

 

De gids is bedoeld voor parkmanagers of ondernemersverenigingen die net beginnen of verder willen gaan met het onderwerp duurzame energie. KORTMAN ondersteunt parkmanagers en bedrijvenverenigingen op weg naar een energie positief bedrijventerrein. De aanpak bestaat uit de volgende 6 stappen.

 

 

Meer informatie bij Jaap Kortman jkortman@kortmandgo.nl 06-437 816 52.
De Snelstartgids inclusief tools is te bestellen bij KORTMAN.
De prijs is 150 euro per jaar exclusief BTW.

Project duurzaam bedrijventerrein

Stappenplan energiepositief bedrijventerrein